Mesane Kanseri Belirtileri

Neyse ki, mesane kanseri başlangıcında yani henüz erken evrede iken teşhis edildiğinde, tedavisi daha mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, kanserin habercisi olan belirtileri mümkün olan en kısa sürede dikkate almak ve bir uzmana başvurmak hastalığın seyri açısından son derece önemli olmaktadır.

Bununla birlikte, erken tanı konulduğunda bile, kanserin nüksetme ihtimali bulunmaktadır. Her zaman hazırlık olmak için hasta yıllarca süren kontrol tedavilerine ve testlerine tabi tutulabilmektedir.

Mesane Kanserinin Evreleri

Mesane kanserinin durumu uzmanlar tarafından numaralandırılarak değerlendirilmektedir. Böylece, hastalığın seyri netleştirilmekte ve tedavisi belirlenebilmektedir.

Mesane kanserinin evreleri şunlardır:

·         0 Evresi – Kanser mesanenin astarını geçmemiştir.

·         1.Evre – Kanser mesanenin astarını geçmiş, ancak mesane kas tabakasına ulaşmamıştır.

·         2.Evre – Kanser mesanenin kas tabakasına yayılmıştır.

·         3.Evre – Kanser mesanenin çevresindeki dokuya yayılmıştır.

·         4.Evre – Kanser mesanenin dışında vücuttaki komşu bölgelere de yayılmıştır.

Mesane kanseri nasıl anlaşılır? Mesane kanserinin belirtileri ve şiddeti kanserin evresine bağlı olarak, kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Bütün hastalar aynı belirtileri yaşamayabilmektedir. Bununla birlikte, idrarda kan görme, idrar kaçırma ve yorgunluk gibi ortak belirtiler yaşanmaktadır. Daha az görülen belirtiler arasında ise kilo kaybı, bacaklarda şişkinlik, kemik ağrısı, rektal / anal / pelvik alan ağrısı olabilmektedir.

Diğer bir gerçek ise kişi mesane kanseri geliştirse de herhangi bir belirti yaşamayabilmektedir. Bu da, kanserin daha geç bir evredeyken teşhis edilmesine yol açabilmektedir.

Mesane kanseri belirtileri daha ayrıntılı olarak şöyle açıklanabilmektedir:

Karın (Abdominal) Ağrısı

Göğüs ve kasık bölgesi arasında kalan alanda hissedilen ağrı genel olarak karın ağrısı olarak değerlendirilmektedir. Mesane kanseri sırasında hissedilen ağrı tipleri ise değişebilmektedir ve şunları içermektedir:

·         Genelleştirilmiş ağrı: Mide bölgesinin yarısından fazlasında hissedilmektedir.

·         Krampa benzeyen ağrı: Genellikle gaz ve şişkinlik nedeniyle gelişmektedir.

·         Lokalize ağrı: Karnın belirli bir bölgesinde ortaya çıkmaktadır.

·         Kolik ağrısı: Şiddetli rahatsızlık verebilmektedir. Genellikle aniden gelmekte ve gitmektedir. Yaygın olarak safra taşı ve böbrek taşı ile ilişkilidir.

İdrarda Kan Görme (Hematüri)

Mesane kanseri nedeniyle idrarda kan görme oldukça sık karşılaşılan bir belirtidir.  İdrardaki kan gözle görülemeyecek kadar mikroskobik olabilmektedir. Bu durumda herhangi bir kan olup olmadığını saptamak için testlerin uygulanması gerekebilmektedir.

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma özellikle yaşlı insanlarda görülen oldukça yaygın bir durumdur. Bununla birlikte, idrar kaçırma mesane kanserinin de bir belirtisi olarak görülebilmektedir. Mesane kanseri geliştirmeye başlamış olan hasta, istemsiz ya da kazara idrarını kaçırabilmektedir.

Yorgunluk

Mesane kanseri nedeniyle vücutta oluşan genel yorgunluk, herhangi bir iş ya da spor yaptıktan sonra hissedilen yorgunluktan farklı bir durumdur. Kişi dinlense de kendisini yorgun hissetmeye devam etmektedir. Geçmeyen yorgunluk kişinin iş ve sosyal hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Mesane kanseri ile ilişkili olan yorgunluk, hastalığın evresi, tümörün tipi veya tedavisi aracılığıyla tahmin edilebilir değildir.

İdrar Yaparken Yanma ve Ağrı

İdrar yaparken yanma ve ağrı hissedilebilmektedir. Bazen ağrı oldukça şiddetli ve rahatsız edici bir hal alabilmektedir. İdrar yaparken ağrı yaşayan hastalar genellikle beraberinde sırt, karın ve bel ağrısı da yaşamaktadır.

İdrar yaparken hissedilen yanma ve ağrı mesanede gerçekleşen tahrişten kaynaklanmaktadır. Bu durumla birlikte, hasta sık sık idrara çıkma ihtiyacı da hissetmektedir.

Sık Sık İdrara Çıkma

İdrara çıkma sıklığı sağlıklı insanlarda genellikle bir ya da iki saatte bir olarak tanımlanabilmektedir. İdrarın miktarı ise tamamen kişinin sıvı tüketimi ile bağlantılıdır. Ancak, konu mesane kanseri olduğunda, hasta sıklıkla idrara çıkma ihtiyacı hissetmektedir. Gece sıklıkla tuvalete kalkma (noktüri) söz konusu olduğu için bu durum hastanın uyku kalitesini de etkilemektedir.

Acil İdrara Çıkma İhtiyacı

İdrar aciliyeti, aniden gelen idrara çıkma dürtüsüdür. Sağlıklı bireylerde bu aniden gelen zorlayıcı bir dürtü değildir ancak, gelişmesi durumunda idrar tutamama, interstisyel sistit ve noktüri ile ilişkili olabilmektedir.

İdrar aciliyeti, yaşla birlikte artma ve ilişkili olma eğilimindedir ve kontrol edilemediği zaman, idrar kaçırmaya da neden olabilmektedir.

Acil Tıbbi Yardım Alınması Gereken Belirtiler

Mesane kanseri belirtileri diğer idrar yolu enfeksiyonları ya da problemleriyle benzer belirtilere yol açmaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan durumların yaşanılması söz konusu ise hemen bir uzmana başvurulmasında fayda vardır.

·         Kronik mesane iltihabı, idrar taşları veya kronik idrar yolu enfeksiyonları

·         Alışılmadık derecede yavaş idrar akışı veya zorlayıcı idrar tutma ihtiyacı

·         Lomber bölgenin iltihaplanması (diyafram ve sakrum arasında)

·         Zorlama idrara çıkma veya anormal derecede sık idrara çıkma

·         İdrar yaparken ağrılı spazmlar (mesane tenesmus) veya yanma hissi

·         Pelvik bölgede veya kasıkta spazmlar, ağrı, rahatsızlık, alt ekstremitelerde şişlik

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, alt karın bölgesinin merkezinde yer alan bir organdır. Vücuttaki görevi ise böbrekler sayesinde vücuttan filtrelenen atık maddeleri ve fazla suyu toplamak ve idrarla vücuttan atmaktır. Mesane kanseri ise mesanedeki hücrelerde başlayan bir kanser çeşididir.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri nasıl geçer? Mesane kanserinin tedavisi, kanserin tipine ve evresine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişmektedir. Uygulanabilecek olan tedavi yöntemleri arasında ise mesane kanseri ameliyatı, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve palyatif tedavi ya da bunların bir kombinasyonu bulunmaktadır.

Mesane Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mesane kanseri tanısı ve tedavisi için üroloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji bölümlerine başvurulmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir